Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Trusovice za rok 2016

            Sestry, bratři, milí přátelé, vážení hosté,

s blížícím se koncem roku bych vás ráda seznámila s děním v našem sboru.

            Akcí během roku je hojně, některé jsou tradiční a některé nové, jedno však mají společné, je třeba aktivity spousty lidí, aby vůbec mohly proběhnout. Jen pro ilustraci náš sbor pořádá přibližně 12 větších akcí za rok. Máme 116 členů z toho odečtu 37 dětí, zbývá 79 aktivity schopných hasičů. Akcí se pravidelně zúčastňuje kolem 30 pořadatelů, z čehož jasně vyplývá, že máme značné rezervy, i když to tak při zajišťování akcí občas nevypadá. Dnešní valnou hromadou budou přijati 4 noví členové a my věříme, že se stanou aktivními a ne jen přispívajícími. Velkou pomocí při přípravách a organizaci jsou členové z řad seniorů, jsou nenahraditelnou součástí, a bez jejich pomoci si chod sboru neumíme představit. Našim starším členům a těm, kteří se aktivně zapojují, patří velké poděkování, což je jediná odměna za práci dobrovolníka, samozřejmě kromě dobrého pocitu ze zdařilé akce. Také děkujeme členům výjezdové jednotky obce Bohuňovice, za jejich práci a Obci Bohuňovice za příspěvek na úhradu nákladů na zabezpečení naší činnosti. Je také třeba poděkovat všem těm, kteří se starají o naše mladé hasiče, je to práce těžká, záslužná a mnohdy nedoceněná.

Výčet akcí letošního roku zahajuje tradiční Papučové bál, kde výborně zahrála nově oslovená skupina Asteor.  Návštěvníci plesu odcházeli spokojení, a tak tato kapela zahraje i v příštím roce. V březnu proběhlo posezení při příležitosti Mezinárodního dne žen a zájezd do Prahy na muzikál. V dubnu pomohli Trusovským, naši muži, zbavit se železného šrotu. Dále jsme spolu s bohuňovickými hasiči a dalšími sbory oslavili svátek sv. Floriána. 5. května v Přibyslavi převzal nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič bratr Antonín Pudl, této významné události se budeme ještě věnovat v samostatném příspěvku. Dále potom v červnu se naši starší hasiči zúčastnili setkání Hasičských seniorů ve Střeni. Další akcí byl druhý ročník dětské noční hasičské soutěže Trusovský kaštan a byl s ozdobou, o kterou se postarala nová světelná nádrž na vodu, kterou na jaře vyrobili naši šikovní muži.  Během prázdninových měsíců jsme se pořadatelsky podíleli na čtyřech akcích. V červenci to bylo Posezení se seniory, dále se konal třetí ročník našeho country večeru Trusovská rokle, v srpnu pak proběhla Noční soutěž mužů a žen a prázdniny zakončilo Sportovní odpoledne na rybníku Husinci pro děti. Koncem září proběhl turistický víkend a my jsme se podívali po krásných kopečcích Beskyd. V říjnu připravila naše nastupující generace aktivních mladých členů soutěž TFA Trusovský železný hasič, což je pro zúčastněné muže a ženy fyzicky velmi náročná soutěž jednotlivců. Ve stejný víkend proběhly Trusovské šedesátky, kdy děti, už tradičně, ukazují své dovednosti rodičům a přátelům hasičského sportu. Už zmíněná skupina mladých hasičů si letos vzala na svá bedra zajistit stánek našeho SDH při rozsvěcování obecního vánočního stromu. Punč se jim moc povedl, důkazem je to, že prodali všechno, co na stánku měli.

Teď něco málo k hasičské technice a výzbroji, jde o stroj PS 12 a 15, požární nádrž, světelnou požární nádrž, překážky, základnu na požární sport, časomíru, sušák na hadice, vozidlo FORD Tranzit, chladící zařízení na pivo a pivní sety. V užívání od obce máme malotraktor na sekání trávy, hasičskou zbrojnici a klubovnu, zahradu KD a hřiště. Spravujeme naše hasičské webové a facebookové stránky a patří nám také akcie HVP.

            Také v letošním roce jsme rádi oslavili narozeniny s našimi jubilanty. Letos to byla paní Herynková, p. Hegerová a p. Sedláček a chystáme se za p. Smetanovou.

            Na konci naší výroční zprávy, bych ráda shrnula, že činnost sboru je rozmanitá, bohatá, zahrnuje všechny věkové kategorie a je realizovatelná pouze s vaší pomocí. Ráda bych jmenovala každého aktivního člena, který jakkoli přispěl, ale určitě bych na někoho zapomněla, takže poděkování patří těm, kteří se zapojili, a Vám všem přeji poklidný předvánoční čas.

                                                                                          Zapsala: Dagmar Siegelová