Jdi na obsah Jdi na menu
 


2008

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Trusovice za rok 2008

Milé hasičky, hasiči, vážení hosté, je čas opět zrekapitulovat loňský rok. To zda byl úspěšný, zda jsme vykonali vše, co jsme mohli a co jsme si zadali, jestli jsme reprezentovali náš sbor se ctí, musíte posoudit vy, kteří jste byli přítomni na akcích a sledovali činnost sboru během uplynulého roku.
Naše základna má celkem 122 členů. Z toho je 83 starších 18 let a 39 dětí.
Dnešní výroční valnou hromadou budou přijati 2 noví členové Filip Siegel, Antonín Geprt.

Důležitou součástí hasičských činností našeho sboru je výchova a výcvik mladé generace, za kterou patří naše poděkování především Miloši Sieglovi, Martině Ambrozové, Lukáši Ambrozovi, Davidu Wolfovi, Jakubovi Cenklovi, Martinovi Beckovi a Tereze Řapkové, kteří svůj volný čas věnují dětem.

Každý ví, že peníze nejsou tím, co by v současné době bylo přebytkem v našem státě, a proto si finanční pomoci velice vážíme, děkujeme zastupitelstvu obce Bohuňovice za příspěvek na činnost mládeže. Je to zdravý impuls k další činnosti a hlavně ocenění naší snahy.

Dne 25. ledna 2008 proběhlo ve Velkém Újezdě slavnostní setkání při příležitosti 35. výročí celostátní hry Plamen okresu Olomouc a 10. výročí založení Ligy mladých hasičů v požárním útoku na okrese Olomouc. Zahájení provedl starosta OSH bratr Luděk Sýkora, hlavní referát přednesl vedoucí ORM Miloš Siegel. Mezi pozvanými hosty byl i senátor Ing. Miloslav Vlček, který předával ocenění. Z našeho sboru byli oceněni tito členové:
Antonín Pudl – vedoucí kolektivu v letech 1980 – 1987
Miloslav Siegel –  vedoucí kolektivu od roku 1998
Jan Siegel – za vývoj, výrobu a obsluhu okresní časomíry
Martina Amrozová – za zpracování okresních výsledků mladých hasičů
Gratulujeme.

Další aktivitou našich členů je činnost ve výjezdové jednotce obce.
Jsou to: Lukáš Ambroz, Jaroslav Kryst, Martin Beck, Martin Konečný, Jakub Cenkl, Oldřich Weidinger, Miloslav Siegel, Jan Siegel, Miroslav Spáčil, Petr Bečica. I těmto patří za jejich práci naše upřímné poděkování.

19. října 2008 uplynul rok, co byly spuštěny internetové stránky www.sdhtrusovice.cz.
K tomuto dni měly stránky 5623 přístupů což je průměrně více než 15 přístupů denně. Na stránkách je umístěno 42 příspěvků a 1726 fotografií v 54 fotogaleriích.
Nejprohlíženějšími příspěvky jsou: „Návštěvní kniha“ – 1361 zobrazení, „Olomoucký drak“ – 1214 zobrazení a oddíl „Akce“ se 889 zobrazeními.
Nejprohlíženějšími fotogaleriemi jsou: „Maškarní ples 2008“ – 925 zobrazení, „Dětský letní tábor 2007“ – 846 zobrazení a „Výšlap na Bradlo 2007“ – 491 zobrazení.

V současné době má sbor ve své péči: stroj PS 12, požární nádrž, zbrojnici, časomíru, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj a vozidlo FORD Tranzit.

Stále máme uložené 2 akcie u Hasičské vzájemné pojišťovny.

A teď výčet našich akcí:
V zimě jsme uspořádali Maškarní a Papučové bál, na jaře posezení se ženami, zúčastnili jsme se oslav sv. Floriánka, letní karneval, setkání rodáků z Trusovic, noční soutěž. Proběhla tradiční soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce Bohuňovice a okresní kolo soutěže dorostu. V srpnu proběhly oslavy 65. výročí založení našeho sboru, na program těchto oslav finančně přispěl Olomoucký kraj. Železný šrot byl shromážděn za celkovou sumu 26 290,- Kč.  Další akcí byl tradiční dvoudenní výjezd na pstruží líheň do Domašova nad Bystřicí. Konaly se výlety na kole. V září proběhl výlet do Orlických hor a na podzim také každoroční zájezd na nákupy do Polského Těšína.
Začátkem července byl uspořádán pod hlavičkou SDH Trusovice dětský letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele.

Oslavili jsme narozeniny s našimi jubilanty sestrami Jitkou Hruškovou, Vlastou Spáčilovou, Hedvikou Šolcovou a bratry Františkem Pudou, Rudolfem Čoukou, Františkem Pavelkou, Františkem Tichým, Zdeňkem Hegerem.

S přicházejícím adventem přeji všem přítomným krásné vánoce, hodně osobní a rodinné pohody, zdraví a elán pro veškerou činnost v roce 2009.

Zapsala: Siegelová Dagmar