Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Trusovice za rok 2017

Sestry, bratři, milí přátelé, vážení hosté,

protože pozitivních informací je nedostatek, dnešní výroční zprávu začínám pěknou zprávou týkající se vedoucích mládeže.  V letošním roce uplynulo 45 let od založení celostátní hry Plamen pro mladé hasiče. Při vyhodnocení ligy mladých hasičů 22. 9. 2017 na Horním náměstí v Olomouci byli oceněni, jak zakladatelé této hry Plamen na okrese Olomouc, tak vedoucí pracující s mládeží. Z našeho sboru byl jako zakladatel oceněn bratr Antonín Pudl. Jako vedoucí pracující s mládeží 15 let až 20 let - Miloš Siegel, Mirek Spáčil a Martina Ambrozová. Jak je vidět práce s mládeží má v našem sboru dlouholetou tradici a pevně věříme, že bude mít i dlouhé pokračování. Věnovat se dětem a mládeži je jistě inspirativní a zábavné, více však náročné a nedoceněné. Všem našim vedoucím mládeže od nás patří alespoň velké poděkování. Jsou to Miloš Siegel, Marek Wildung, Mira Spáčil, Tomáš Hradil, Lucka Juračková a Martina Ambrozová, Marek Koutný.

Náš sbor má k dnešnímu dni 106 z toho 31 dětí a výroční valnou hromadou budou přijati dva noví členové z řad mládeže. V loňské zprávě jsem vypočítávala, kolik je nás aktivních členů a kolik by nás mohlo být podle počtu zaplacených příspěvků a musím konstatovat, že máme co zlepšovat. Příprava akcí stále probíhá s vypětím sil pár jedinců a na úklid se dostaví už opravdu jen ty nejvytrvalejší kousky a stále nás zachraňují nezlomní pomocníci z řad seniorů. Našim starším členům a těm, kteří se aktivně zapojují, patří velké poděkování. Také děkujeme členům výjezdových jednotek, za jejich práci a Obci Bohuňovice za příspěvek na úhradu nákladů na zabezpečení naší činnosti.

Výčet akcí letošního roku zahajuje tradiční Papučové bál, kde opět sklidila úspěch skupina Asteor. V únoru jsme uspořádali zájezd za kulturou do Prahy, na muzikál Mýdlový princ, v březnu potom proběhlo posezení při příležitosti Mezinárodního dne žen. V dubnu to byla pracovní sobota, při které naši muži provedli sběr železného šrotu. Dále jsme spolu s bohuňovickými hasiči a dalšími sbory oslavili svátek sv. Floriána. V červnu se naši starší hasiči zúčastnili setkání Hasičských seniorů ve Střeni a uspořádali jsme cyklovýlet Litovelským Pomoravím. Další akcí byl třetí ročník dětské noční hasičské soutěže Trusovský kaštan.

Během prázdnin jsme se pořadatelsky podíleli na třech akcích. V červenci to bylo Posezení se seniory a čtvrtý ročník našeho country večeru Trusovská rokle. V srpnu uspořádala Kulturní komise obce Gulášfest s bohatým kulturním programem a naše guláše, které vařili Marek a Franta, patřili k nejlepším a během dvou hodin nebylo co prodávat. Akce na hřišti se daří a navštěvuje je čím dál více místních i přespolních a to i přes to, že zázemí trusovského hřiště a hřiště samotné už dávno volá po generální renovaci, která je bohužel stále v nedohlednu. Prázdniny zakončilo Sportovní odpoledne na rybníku Husinci pro děti. V září proběhla Noční soutěž mužů a žen a soutěž TFA Železný hasič Trusovice, v říjnu to byl turistický výlet hříbkovým rájem na Rabštejn, proběhly také Trusovské šedesátky, kde děti, ukazují své dovednosti rodičům a přátelům hasičského sportu. Ještě nás čeká prosinec a s ním obecní akce Rozsvěcování vánočního stromu, kde najdete náš stánek s punčem a dobrotami. 

Teď něco málo k hasičské technice a výzbroji, jde o stroj PS 12 a 15, požární nádrž, světelnou požární nádrž, překážky, základnu na požární sport, časomíru, sušák na hadice, vozidlo FORD Tranzit, chladící zařízení na pivo a pivní sety. V užívání od obce máme malotraktor na sekání trávy, hasičskou zbrojnici a klubovnu, zahradu KD a hřiště. Spravujeme naše hasičské webové a facebookové stránky a patří nám také akcie HVP.

         Také v letošním roce jsme rádi oslavili narozeniny s našimi jubilanty. Byla to sestra Jitka Čouková, sestra Jana Weidingerová, Marie Grohmanová, bratr Jaromír Nemrava, bratr Antonín Pudl, bratr Jaroslav Stachovec a bratr Karel Vašíček. S velkou úctou a vděčností jsme doprovodili na poslední cestě dva naše členy. V červenci bratra Jaroslava Prokeše a v říjnu bratra Rudolfa Čouku. 

         Na konci naší výroční zprávy, bych ráda připomněla, že jsme sbor s dlouhou a bohatou historií, opíráme se o zkušenosti našich seniorů a vážíme si odkazu těch, co sbor s hrdostí dlouhá léta budovali. Snad se mnou budete souhlasit, že i my si přejeme zanechat po sobě stopu, třeba takovou, že předáme fungující spolek další generaci.

 

Děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný adventní čas.

 

Zapsala: Dagmar Siegelová jednatelka SDH