Jdi na obsah Jdi na menu
 


2010

Výroční zpráva SDH Trusovice za rok 2010

Milé hasičky, hasiči, vážení hosté,
zase po roce se scházíme, abychom vás seznámili s činnostmi sboru v uplynulém roce. Hodnocení jednotlivých akcí je na těch, pro které byly určeny a  na nás je, aby vše bylo dobře připravené a zorganizované. To se neobejde bez pomoci vás aktivních členů, za což vám děkujeme.

Náš sbor patří k okrsku Pod Jedovou a k dnešnímu dni čítá celkem 110 členů a z toho je 25 dětí.
A právě činnost s dětmi je důležitou součástí aktivit našeho sboru. Je to především spousta času, trpělivosti a pevných nervů a s tím spojené starosti, ale i příjemné chvilky pří dobrém umístění na soutěžích. Děkujeme vedoucím mládeže Miloši Sieglovi, Jakubovi Cenklovi a Tereze Řapkové a instruktorovi Tomáši Hradilovi.

A protože všichni víme, že peníze nikde nepřebývají, tak si vážíme finanční pomoci a děkujeme tímto zastupitelstvu obce Bohuňovice za příspěvek na činnost mládeže.

Další aktivitou našich členů je činnost ve výjezdové jednotce obce. I těmto patří za jejich práci naše upřímné poděkování.

Už třetím rokem může kdokoli zjistit aktuální informace o našem sboru na internetových stránkách  www.sdhtrusovice.cz

A co vlastníme a o co se staráme?
je to: stroj PS 12, požární nádrž, časomíra, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj, vozidlo FORD Tranzit, nově zakoupené chladící zař. na pivo.  Naše akcie Hasičské vzájemné pojišťovny jsou v nominální hodnotě 1740,-Kč. Hasičská zbrojnice se zázemím a klubovnou je pronajímána Centrem zdraví výjezdové jednotce našeho sboru JPO V, za čásku 55 tis. Kč. /rok a hrazena obcí Bohuňovice.

V letošním roce proběhl hasičský ples v náhradním termínu v květnu z důvodu rekonstrukce KD. Další akce proběhly dle plánu a byly to: letní zábava, jarní posezení se ženami, oslavy sv. Floriánka, noční soutěž, okresní kolo soutěže dorostu.  Další akcí byl víkend pro děti na rybníku Husinci. V září se uskutečnil výlet do Krkonoš, na podzim také každoroční zájezd na nákupy do Polska. Proběhl také letos už poslední Hasičský letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele.

Významná životní jubilea jsme oslavili s panem Geprtem, Milošem Siegelem, Stanislavem Langerem s paní Ambrozkovou, Urbáškovou s Bohumírem Spáčilem, Karlem Staroštíkem a s panem Prokešem.

Na závěr této výroční zprávy o činnosti, vám, kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší či menší míře našemu sboru, jménem výboru děkuji za vaši obětavou práci a přeji klidný adventní čas a krásné Vánoce.

Zapsala: Dagmar Siegelová, Bc.