Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014

Výroční zpráva SDH Trusovice za rok 2014

Bratři, sestry, milí přátelé, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás i já dnes přivítala na výroční valné hromadě a v následujících minutách Vás informovala o celoroční činnosti našeho sboru.

            Jako každý nový rok, tak i naše činnost začala v lednu a to přípravou maškarního plesu. Návštěvnost byla průměrná, hudba špatná, proto v příští sezoně zahraje skupina L.I.F.,snad jsme tentokrát s výběrem nesáhli vedle. V únoru jsme uspořádali tradiční Papučové bál, který svou návštěvností patřil k těm vydařenějším, a osvědčená hudební skupina se postarala o dobrou zábavu. Mužská část výboru připravila březnové posezení se ženami. V dubnu jsme pomohli trusovským vyčistit své zahrádky a domovy od železného šrotu. Začátkem května jsme se zúčastnili oslav Sv. Floriánka, které každoročně pořádá SDH Bohuňovice. Byli jsme nakupovat v Polsku a další akcí v květnu byla soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce Bohuňovice. Výčet letních aktivit začíná červencovým posezením se seniory. První víkend v srpnu jsme za vydatné pomoci sponzorů a pěkného počasí uspořádali letní country večer Trusovská rokle, který svou návštěvností předčil naše očekávání. Tradiční srpnovou akcí je noční soutěž, která naopak proběhla za vytrvalého deště, ale za to s velkou účastí soutěžních družstev. V srpnu se ještě konalo pro děti rozloučení s prázdninami na rybníku Husinci. Začátkem října jsme se sešli na hřišti při podzimním úklidu, muži změřili své síly v nohejbalu a také jsme společně poseděli a okusili něco z udírny. Letos podruhé se konaly nákupy v Polsku. Koncem října ukázaly soutěžní družstva dětí a dorostu při Trusovských šedesátkách svým rodičům a příznivcům, jak umí zdolávat překážky a co se za celý rok naučily.Listopad je pro nás měsíc, kdy se každoročně scházíme na výroční valné hromadě a ani letos to není jinak. Ráda bych se ještě zmínila o připravované akci, kterou pořádá obec Bohuňovice v sobotu příští týden a které se letos zúčastní i náš sbor. Je to rozsvěcování obecního vánočního stromu, najdete tam náš stánek, kde budeme vařit punč a mazat chleby se sádlem. Kdo by se chtěl zúčastnit vaření a přípravy ovoce, tak v klubovně od 9hodin ráno.

            Akcí, které jsme uspořádali nebo se jich zúčastnili v letošním roce je velké množství, každá z nich má většinou tři fáze přípravu, realizaci a úklid. Všem z vás, kteří jakkoli přispěli svou pomocí, patří naše upřímné poděkování.

            Teď několik čísel. Aktuálně má náš sbor, patřící k okrsku Pod Jedovou celkem111 členů a z toho je 37 mladších 18-ti let.

            Velkou investicí, ale také devizou do budoucnosti našeho sboru je mládež, které se dlouhé roky věnuje bratr Miloš SIEGEL jako vedoucí mládeže, dále Marek WILDUNG, Miroslav SPÁČIL a instruktorka Lenka ZATLOUKALOVÁ. Přípravku těch nejmenších vede Martina AMBROZOVÁ.

Vyjádření poděkování, že tráví svůj volný čas pávě s dětmi je rozhodně na místě a stejně tak děkujeme Obci Bohuňovice za jejich finanční podporu.  

Musíme také ocenit práci našich hasičů, kteří jsou členy výjezdové jednotky obceBohuňovice kategorie JPO II a JPO V.

            Naše výzbroj a technika je stále udržována ve funkčním stavu. Nadále vlastníme:

- stroj PS 12, požární nádrž, časomíra, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj, vozidlo FORD Tranzit, chladící zařízení na pivo, lavičky tzv. pivní sety. V bezplatném užívání od obce máme malotraktor na sekání trávy. Spravujeme naše hasičské webové stránky a patří nám také akcie HVP.

Rádi jsme byli v letošním roce přítomni oslav významných narozenin našich členů Oldřicha WEIDINGERA, Bohumily FRYČÁKOVÉ, Jaroslavy GROHMANOVÉ a Vojtěcha OPICHALA, kterým dnes ještě jednou blahopřejeme.

            V letošním roce jsme se naposledy rozloučili s naším zakládajícím členem zasloužilým hasičem bratrem Josefem VLČKEM.

Závěrem bych ještě jednou ráda jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů vyjádřila poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci pořádaných akcí. Každá pomoc je důležitá a podstatná a zapojit se je tak snadné.

Přeji všem pevné zdraví, klidný advent a Vánoce plné pohody.

                                                                                                             

                                                                                                  Zapsala: Dagmar Siegelová

 

Poděkování

Panu Antonínu Pudlovi děkujeme za dlouhodobou, obětavou a příkladnou práci ve výboru a v zastávaných funkcích velitele SDH, vedoucího mládeže a místostarosty SDH Trusovice.

 

Panu Vojtěchu Opichalovi děkujeme za obětavou práci, kterou dlouhé roky věnoval výboru a přispíval svou aktivní pomocí.

 

Panu Bohumíru Spáčilovi děkujeme za činnost předsedy kontrolní a revizní rady.

 

Blahopřejeme opakovaně zvoleným stávajícím členům a novým členům výboru. Našemu sboru v nastávajícím pětiletém volebním období si dovoluji popřát, úspěchy na poli sportovním i společenském, zapojení dalších z vás do aktivit, kterými se zabýváme.

 

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ SDH TRUSOVICE PRO ROK 2015

 • projednáno a schváleno na Výborové valné hromadě 17. 9. 2014

 

 • Maškarní ples
 • Papučové bál
 • nástřik ledu na hřišti v Trusovicích pro bruslení (dle počasí) 
 • posezení se ženami
 • jarní úklid kolem potůčku v Trusovicích
 • sběr železného šrotu
 • dětská noční soutěž
 • country večer pod názvem „Trusovská rokle“
 • údržba techniky
 • příprava soutěžních družstev
 • hrabání listí a údržba hřiště
 • posezení se seniory z Trusovic
 • noční soutěž družstev mužů a žen
 • výlety MH
 • výlety na kolech
 • zájezdy
 • sportovní odpoledne na rybníku Husinci