Jdi na obsah Jdi na menu
 


2009

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Trusovice za rok 2009

Milé hasičky, hasiči, vážení hosté,
je čas zhodnotit a zrekapitulovat uplynulý rok. Někdy se zdá, že se hasiči do tohoto světa nějak nehodí. Daří se v něm lidem, kteří si jdou za svým bezohledně a tvrdě, problémy druhých je nezajímají, protože soucit a solidarita jsou známky slabosti. Ponechme si ideu, že takových lidí je v našem okolí málo…

A teď o našem sboru v číslech:
- základna má celkem 114 členů. Z toho je 11 starších 15-ti let a 22 dětí.  Dnešní výroční valnou hromadou budou přijati 3 noví členové. Jsou to Zatloukalová Lenka, Arbeit Kamil a Demelová Kateřina.

Velmi důležitou součástí hasičských činností je výchova a výcvik mladé hasičské generace, za kterou patří naše poděkování především Miloši Siegelovi, Martině Ambrozové, Lukáši Ambrozovi, Jakubovi Cenklovi a Tereze Řapkové. Je za nimi kus trpělivé práce a s tím spojené starosti, které střídají úspěchy těch nejmenších hasičů. Je to především spousta času a pevných nervů při práci s nimi.

Každý ví, že peníze nejsou tím, co by v době krize bylo přebytkem v našem státě, a proto si finanční pomoci velice vážíme. Děkujeme zastupitelstvu obce Bohuňovice za příspěvek na činnost mládeže. Je to ocenění snahy a zdravý impuls k další práci.

Další aktivitou našich členů je činnost ve výjezdové jednotce obce. I těmto patří za jejich práci naše upřímné poděkování.

Rok je 2009 druhý rok našich internetových stránek www.sdhtrusovice.cz. V tomto roce navštívilo náš web 6742 návštěvníků, což je průměrně více než 18 přístupů denně a oproti roku 2008 je to navýšení o 20%. Celkem od 19. 10. 2007 je to něco přes 12 tisíc přístupů. Jubilejního 10.000 návštěvníka jsme zaznamenali ve čtvrtek 23. července 2009. Na stránkách je úmístěno 56 příspěvků a 2,5tisíce fotografií v 74 fotogaleriích.

V současné době má sbor ve své péči: stroj PS 12, požární nádrž, zbrojnici, časomíru, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj a vozidlo FORD Tranzit. Stále vlastníme akcie Hasičské vzájemné pojišťovny, v nominální hodnotě 1740,-Kč.

Některé naše akce se řadí mezi dlouholeté - tradiční, což je určitě Maškarní ples, Papučové bál, jarní posezení se ženami. Dále jsme se zúčastnili oslav sv. Floriánka, uspořádali noční soutěž. Proběhlo okresní kolo soutěže dorostu.  Další akcí byl dvoudenní výjezd na pstruží líheň do Domašova nad Bystřicí a víkend pro děti na rybníku Husinci. V září proběhl výlet do malebného prostředí Bílých Karpat na chatu Lopeník, na podzim také každoroční zájezd na nákupy do Polska.

Hasičský letní tábor byl letos pořádaný SDH Dub nad Moravou ve spolupráci s SDH Trusovice a proběhl jako mezinárodní akce za účasti českých a polských dětí. V roce příštím bude tábor zase zpět v ÚHŠ Jánské Koupele pořádaný SDH Trusovice a to v termínu od 18. do 30. 7. 2010.

Letos jsme oslavili narozeniny s našimi jubilanty sestrami Staroštíkovou Bohumilou, Grohmanovou Jaroslavou a bratry Hanušem Josefem a  Opichalem Vojtěchem.

Na závěr této výroční zprávy o činnosti SDH Trusovice,vám kteří jste věnovali svůj volný čas, ať již ve větší či menší míře našemu sboru, jménem výboru děkuji za vaši obětavou práci a přeji klidný předvánoční čas a krásné Vánoce.

Zapsala: Dagmar Siegelová