Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z minulosti hasičského sboru

       V roce 1873 byl vydán zákon o požární policii, ukládající obcím povinnosti v případu požáru. Tento zákon hodně přispěl k zakládání dobrovolných hasičských sborů. První český sbor byl založen na Moravě roku 1868 v Třebíči průkopníkem hasičstva Titem Krškou. V roce 1885 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Bohuňovicích, sloužící pro celou farnost bohuňovickou, slučující obce Bohuňovice, Moravskou Loděnici, Trusovice, Hlušovice a Lašťany. Nejzasloužilejším propagátorem hasičské myšlenky byl trusovický občan pan Hynek Smékal, rolník, který po ustanovení sboru ve funkci velitele setrval do roku 1903. Zemřel v roce 1905, avšak dílo, které založil, trvá dále.

       Dalšími aktivními členy sboru byli trusovičtí občané Čouka Jan - rolník, Martin Doležel - bednář, Antonín Skoupý - služebný, Josef Holoubek - dělník, Tomáš Uvizl - švec, Josef Šiška - hostinský, Alois Švestka - rolník. Postupně v dalších letech to byli Josef Morkes - dělník, Ladislav Spáčil - dělník, Stanislav Konečný - dělník, František Spáčil - ­holič a další. Celkem bylo v roce 1942 ve sboru v Bohuňovicích 29 členů činných a 32 členů přispívajících. Výzbroj byla společná a obce finančně přispívaly na modernizaci požární techniky.

       V roce 1935 byla zakoupena v přítomnosti zástupců obcí Bohuňovice, Moravská Loděnice a Trusovice, motorová stříkačka od fy ing. Stratílek, Vysoké Mýto, za obnos 27.000,- Kč, se 400 metry hadic za 6.900,- Kč. Obec Trusovice přispěla částkou 6.000,- Kč. Členové z Trusovic chodili pravidelně do cvičení, schůzí a vzorně plnili členské povinnosti.

       Státoprávní změny v letech 1938-1945 upravily nejen veřejný život, ale i spolkovou činnost. Dobrovolné hasičské sbory byly přejmenovány na Hasičské jednoty. Hasičské župy byly zrušeny, nahradily je Okresní hasičské jednoty. V srpnu 1942 musel být převeden majetek sborů do vlastnictví obcí, které byly povinny hradit vydání sboru na činnost hasičskou.

       Dalším nařízením bylo zřízení hasičských sborů v každé obci, protože kromě svého poslání musely sbory plnit úkoly v protiletecké civilní obraně (CPO). Z tohoto důvodu došlo k odloučení trusovských členů, protože již v březnu 1943 byla svolána obecním zastupitelstvem veřejná schůze občanů, která dala souhlas k založení samostatného hasičského sboru (SDH).

       Vypracované stanovy byly odevzdány obecnímu zastupitelství, které je vzalo na vědomí na schůzi dne 16. 4. 1943. Podepsáni: Langr Albín - starosta obce, Fiala Vojtěch ­tajemník, Sklenář František - radní, Sedláček František, Opichal Josef a Čtvrtlík Vojtěch - členové obec.zastupitelstva. Schváleny byly rovněž Zemským úřadem dne 29. 9. 1943 čís.71755/I-INP-VUR. Hlavní ustavující schůze se konala dne 21.listopadu 1943 ve 14 hodin v hostinci Rudolfa Dvořáka č.28. Přítomen byl okresní velitel Findling z Holice, zástupci okrsku Kryl Josef a Vrbka Josef, starosta obce Albín Langr a další členové obecního zastupitelstva. Jmenováni zde byli činovníci sboru: starosta sboru Čouka Rudolf, místostarosta Siegl Jan, velitel sboru Morkes Josef, místovelitel Spáčil Ladislav, pokladník Jindřich Fryčák, zbrojíř František Zavadil, jednatel Fiala Vojtěch, vzdě­lavatel Josef Loutocký, samaritán Pospíšil Ignác. Členové výboru - Sklenář František, Švanda Josef, Frank Čeněk, František Hess. Náhradníci: Hanuš Václav, Čtvrtlík Vojtěch. Revizoři: Benýšek Ladislav a Grohman Bohumil. Zástupcem do Okresní hasičské jednoty byl jmenován Morkes Josef.

další