Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Trusovice za rok 2019

Sestry, bratři, milí přátelé, vážení hosté,

výroční zpráva je vlastně seznámení s celoroční činností sboru, jsou to informace pro ty, kteří se akcí nemohli zúčastnit, a měla by být motivací pro ty, kteří by chtěli, ale nepřišli.

Jsme pyšní na naši mládež, která pod vedením Miloše Siegela podává výborné výkony.

Náš sbor má k dnešnímu dni 98 z toho 28 dětí.

K akcím v letošním roce. Začali jsme Papučovým bálem a pokračovali v březnu posezením se ženami s dárky a tombolou. V dubnu to byl sběr železného šrotu. Dále jsme v květnu, spolu s bohuňovickými hasiči a dalšími sbory, oslavili svátek sv. Floriána. V červnu se naši starší hasiči zúčastnili setkání hasičských seniorů v Přáslavicích a uspořádali jsme dětskou noční soutěž. V červenci to bylo Posezení se seniory v Trusovicích. Letní akce Country byla zrušena, pro nedostatek členů, kteří by akci připravili, obsluhovali a pak hřiště uklidili. V srpnu připravila Kulturní komise obce promítání letního kina, kde jsme zajišťovali občerstvení, a srpen zakončilo Rozloučení s prázdninami na rybníku Husinci. V létě uspořádal SDH Bohuňovice sbírku pro Hematoonkologické oddělení dětské kliniky FNOL a my jsme přispěli tisíci korunami. V září byl velkou akcí Gulášfest, který pořádala opět Kulturní komise obce. Markovy guláše se opět povedly a umístily se v hlasování jak komise, tak návštěvníků. V říjnu proběhly Trusovské šedesátky. Na konci listopadu proběhne pod hlavičkou kulturní komise obce Rozsvěcování stromu, kde najdete náš stánek s punčem.

Teď něco málo k hasičské technice a výzbroji, jde o stroj PS 12, 15 a 19, požární nádrž, světelnou požární nádrž, překážky, základnu na požární sport, časomíru, nový sušák na hadice, chladící zařízení na pivo a pivní sety. V užívání od obce máme vozidlo FORD Tranzit, malotraktor na sekání trávy, hasičskou zbrojnici a klubovnu a hřiště. Spravujeme naše hasičské webové a facebookové stránky a patří nám také akcie HVP.

Během roku také proběhly nebo ještě proběhnou oslavy významných narozenin našich členů. Byla to sestra Miluška Fryčáková, Jarka Grohmanová a bratr Vojta Opichal. 

         Výroční zpráva je také prostorem na vyjádření poděkování. Děkujeme seniorům, že se tak ochotně zapojují do dění sboru. Kde bychom byli bez jejich pomoci! Děkujeme mládeži za ukázkovou reprezentaci sboru a vlastně celé obce. Děkujeme jejich vedoucím za čas, který jim věnují. Děkujeme členům výjezdových jednotek, za jejich práci. Obci Bohuňovice za příspěvek na úhradu nákladů na zabezpečení naší činnosti. V neposlední řadě děkujme všem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu.

 

Děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný večer.

Zapsala: Dagmar Siegelová jednatelka SDH