Jdi na obsah Jdi na menu
 


2013

Výroční zpráva SDH Trusovice za rok 2013
 
Milé hasičky, hasiči, vážení hosté,
dovolte mi i letos s pomalu končícím rokem shrnout činnosti našeho sboru ve výroční zprávě.
            Nejaktuálnější událostí letošního roku je 70. výročí založení našeho sboru, jehož je tato slavnostní valná hromada součástí. Dlouhá a poměrně náročná příprava vyvrcholila 13. července za krásného počasí v trusovské kotlině. Během slavnostního odpoledne bylo na hřišti odhadem 1000 návštěvníků. Neplánovaně jsme tak uspořádali naši největší akci, která trvala do brzkých ranních hodin. Na přípravě a realizaci oslav se podílela přibližně polovina členské základny, úklid po oslavách byl jako vždy na účast slabší. Ke všem, kteří přispěli svou pomocí, míří naše poděkování. Děkujeme také obci Bohuňovice, úřadu Olomouckého kraje a všem našim sponzorům za finanční a věcné dary, které pomohly zajistit průběh oslav.
            Dnešní výroční valnou hromadou bude přijato 5 nových členů. Aktuálně má náš sbor, patřící k okrsku Pod Jedovou celkem 111 členů a z toho je 32 mladších 18-ti let. Právě této skupině se už dlouhá léta věnuje bratr Miloš Siegel se svým týmem, ke kterému patří Marek Wildung, Jakub Cenkl, Tomáš Hradil a Miroslav Spáčil. Kromě jejich bohaté sportovní činnosti se z nich, svým příkladem, snaží vychovat platné členy sboru. Bez jejich ochoty trávit svůj volný čas s dětmi by to ale nešlo a stejně tak bez finanční podpory Obce Bohuňovice, za kterou tímto děkujeme.
Musíme také ocenit práci našich hasičů, kteří jsou členy výjezdové jednotky obce Bohuňovice kategorie JPO II a JPO V.
            Naše výzbroj a technika je stále udržována ve funkčním stavu. Nadále vlastníme:
- stroj PS 12, požární nádrž, časomíra, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj, vozidlo FORD Tranzit, chladící zařízení na pivo, lavičky tzv. pivní sety. V bezplatném užívání od obce máme malotraktor na sekání trávy. Spravujeme naše hasičské webové stránky a patří nám také akcie HVP, jejichž hodnota je 94,- za akcii. Jsme tedy vlastníky celkem 20 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě celkem  1.880,- Kč.
Kulturní sezonu jsme letos zahájili lednovým 21. maškarním plesem s rekordní účastí maškar. V únoru v pořadí už 28. Papučové bál, v březnu posezení se ženami, v dubnu to byl sběr železného šrotu, nákupní zájezd do Polska. V květnu jsme se zúčastnili oslav sv. Floriánka a červenec patřil už zmiňovaným oslavám založení našeho sboru. Dále v srpnu to bylo setkání seniorů z Trusovic, noční soutěž a jako další byla akce pro děti - rozloučení s prázdninami na rybníku Husinci. V říjnu dětská soutěž Trusovské šedesátky – jako ukázka rodičům a příznivcům soutěžících dětí. Koncem října výlet s nakupováním v Polsku.
Rádi jsme byli přítomni oslav významných narozenin našich členů. Letošními oslavenci byli: p. Rudolf Čouka, František Pavelka st., František Tichý, Zdena Zatloukalová, Hedvika Šolcová a P. Zdenek Heger ještě jednou blahopřejeme.
            V letošním roce jsme se naposledy rozloučili s bratrem Josefem Hanušem, Stanislavem Sklenářem a zástupci našeho sboru se zúčastnili rozloučení s čestným starostou KSH a bývalým starostou OSH bratrem Luďkem Sýkorou.
Závěrem bych ještě jednou ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci pořádaných akcí. Každá pomoc je důležitá a každý z nás je malou, ale významnou součástí celku. Jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů Trusovice vám přeji příjemný adventní čas a krásné Vánoce.     
                                                                                                             
 
                                                                                                    Zapsala: Dagmar Siegelová