Jdi na obsah Jdi na menu
 


2011

Výroční zpráva SDH Trusovice za rok 2011

Milé hasičky, hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás v následujících minutách informovala o činnosti naší organizace v roce 2011.

Náš sbor patří k okrsku Pod Jedovou a k dnešnímu dni čítá celkem 100  členů a z toho je 18 dětí do 18ti let. Dnešní valnou hromadou bude přijato pět nových členů.
Pevný základ našeho sboru spočívá v práci s dětmi a mládeží. Za obětavost a pevné nervy při práci s nimi je třeba poděkovat jejich vedoucím Miloši Siegelovi, Jakubovi Cenklovi, Tomáši Hradilovi a Markovi Wildungovi a Lidce Tomanové.
Děkujeme také zastupitelstvu obce Bohuňovice za příspěvek na činnost mládeže.

Musíme také ocenit práci našich hasičů, kteří patří mezi členy výjezdové jednotky obce kategorie JPO V. Trusovice a JPO II. Bohuňovice.
Nedílnou součástí náplně práce je také základní údržba vybavení výstroje a techniky, což je:
- stroj PS 12, požární nádrž, časomíra, sušák na hadice, s bohuňovickými společný soutěžní stroj, vozidlo FORD Tranzit, chladící zař. na pivo.

Hasičská zbrojnice se zázemím a klubovnou je pronajímána Centrem zdraví výjezdové jednotce našeho sboru JPO V, za částku 55 tis. Kč. /rok a hrazena obcí Bohuňovice.

Stále jsme také vlastníky akcií Hasičské vzájemné pojišťovny, nyní v nominální hodnotě 1840,-Kč.

Aktuální informace o hasičském dění je možné už čtvrtým rokem sledovat na našich webových stránkách a teď už i na facebooku.

A teď výčet akcí, které jsme v letošním roce uspořádali:
- lednový Maškarní ples, v únoru Papučové bál, na jaře posezení se ženami, oslavy sv. Floriánka, sběr železného šrotu, v červnu proběhlo okresní kolo soutěže dorostu a soutěž O pohár starosty obce Bohuňovice, v červenci to bylo setkání rodáků z Trusovic, v srpnu pak noční soutěž. Další akcí byl víkend pro děti na rybníku Husinci. V září se za krásného počasí uskutečnil zájezd do Adršpašsko -Teplických skal a na podzim také každoroční nákupy v Polsku a 12. 11. se náš zástupce starosta sboru zúčastnil Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc.

Významná životní jubilea jsme oslavili s paní Herynkovou, paní Hegerovou a paní Smetanovou a bratry panem Sedláčkem a Koplíkem.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim členům a příznivcům, kteří se podílejí na pořádání sportovních a společenských akcí a na chodu celého sboru.

Zapsala Siegelová Dagmar


Složení výboru a Plán činností pro r. 2012